Съветник за помощ за настройване на мобилния телефон
Можете да използвате този съветник, за да получите персонализирани указания за настройване на мобилен телефон или таблет за достъп до акаунта ви. Ако мобилният ви телефон или устройство поддържа Exchange ActiveSync (нарича се още имейл в Exchange), POP3 и IMAP4, можете да изберете кой тип акаунт да настроите. Exchange ActiveSync има за цел да синхронизира информацията за имейли, календар, контакти, задачи и други. POP3 и IMAP4 акаунтите са проектирани да изпращат и получават имейл съобщения.    Ако не виждате интерфейса на съветника, когато преглеждате тази страница, значи не я преглеждате от уеб сайта Help.Outlook.com. За да използвате съветника, отидете на в уеб сайта Help.Outlook.com.