Exchange Server 2010
 
 
   
 

Отнася се за: Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange

Последна промяна на темата: 2012-01-24

Гласова поща

Можете да прослушвате гласовата си поща от мобилния телефон, да слушате информация за имейла и календара, както и да управлявате всички чрез вашия глас през телефона.

Съветник за самостоятелна помощ за гласова поща

Използвайте съветника за помощ, за да намерите указания за настройката и използването на гласова поща от Outlook.

Настройване на гласовата поща

Научете за Outlook Voice Access

Научете повече за достъпа до гласовата ви поща през телефона.

Научете за гласовия достъп до Outlook

Научете за прегледа на гласова поща

Използвайте тази функция за преглед на текстова версия на входящите съобщения от гласовата поща.

Справка за гласовата поща на мобилен телефон

Ръководство за бърз старт за Outlook Voice Access

Отпечатайте или изтеглете PDF версия на менютата в Outlook Voice Access.

Ръководство за бърз старт за гласовия достъп до Outlook

Научете за правилата за приемане на повиквания

Задаване на правила за приемане на повиквания, които да ви помагат да определяте начина, по който системата за гласова поща обработва входящите повиквания.

Настройване на ускорено набиране за гласова поща

ЧЗВ: Гласова поща

Имате въпроси относно гласовата поща на Outlook. Ние имаме отговори.

Често задавани въпроси за гласовата поща