Exchange Server 2010
 
 
   
 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2012-02-03

Мобилни телефони

Настройте телефона да осъществява достъп до имейл съобщения, календар, контакти, задачи и съобщения на гласовата поща.

Настройване на имейл акаунт на мобилния телефон

Използвайте мобилния телефон с имейл акаунта.

Мобилни телефони

Настройване на контактите в мобилния ви телефон.

Добавяйте и конфигурирайте контакти на мобилния телефон.

Конфигуриране на контактите в мобилния телефон

Изпращане на текстово съобщение

Научете как да изпращате текстово съобщение до телефон от имейл акаунта.

Изпращане на текстово съобщение

Управление на мобилния ви телефон

Управлявайте синхронизирането на телефона и изтриването на данни от телефона в случай, че го загубите или ви го откраднат.

Управление на мобилния ви телефон

Научете как се използва Apple iPhone с вашия акаунт

Настройвайте и използвайте своя iPhone с имейл акаунта си.

Използване на Apple iPhone

Раздел „Мобилни телефони“

Използвайте раздела „Мобилни телефони“, за да видите подробни данни за мобилния си телефон или телефони, които се свързват с акаунта ви.

Раздел "Мобилни телефони"